Dầu khí, hóa chất và hóa dầu

Công nghiệp hóa dầu là một ngành hoạt động trong môi trường nguy hiểm, rủi ro. Đây là lý do tại sao các sản phẩm phải có hiệu suất cao để mang lại kết quả tốt nhất trong thời gian dài.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như ăn mòn, nhiệt độ khắc nghiệt, v.v.