Các mỏ, mỏ đá và nhà máy xi măng

Selectarc đã phát triển toàn bộ các sản phẩm hàn dành riêng cho việc bảo trì và sửa chữa thiết bị được sử dụng trong các ngành công nghiệp này.

Các sản phẩm của Selectarc góp phần rất lớn vào việc giảm TCO (Tổng chi phí sở hữu) của thiết bị, tức là tối ưu hóa giá thành trên mỗi tấn sản xuất của chúng.

Khả năng làm việc của sản phẩm tốt, đặc tính hàn cao, hàm lượng hydro thấp và cơ tính cao là những yếu tố mà Selectarc đã nắm vững trong quy trình sản xuất sản phẩm phụ của mình và có thể được đảm bảo.