HVAC, hệ thống ống nước và vệ sinh

Cho dù lắp đặt trong công nghiệp hay trong gia đình, nhiều công trình sử dụng hệ thống sưởi, điều hòa không khí, v.v.

Selectarc có nhiều loại sản phẩm phụ gia cho ngành HVAC (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí) và hệ thống ống nước vệ sinh:

Hệ thống sưởi và thông gió

  • điều hòa không khí;
  • Bộ trao đổi nhiệt ;
  • lắp đặt hệ thống sưởi;
  • sàn sưởi ấm ;
  • mạch phân phối (nước, khí, hơi) ...

 Điều hòa không khí, hệ thống lạnh

  • lắp đặt điện lạnh;
  • tủ lạnh công nghiệp và gia dụng;
  • cabin lạnh;
  • thiết bị;
  • thiết bị bay hơi…