น้ำมันและก๊าซ เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีเป็นภาคส่วนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายและมีความเสี่ยง นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ เช่น การกัดกร่อน อุณหภูมิที่สูงเกินไป เป็นต้น