เหมืองแร่ เหมืองหิน และโรงงานปูนซีเมนต์

Selectarc ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การเชื่อมทั้งหมดสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ของ Selectarc มีส่วนอย่างมากในการลดต้นทุน TCO (ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ) ของอุปกรณ์ ซึ่งก็คือการปรับราคาต้นทุนต่อตันที่ผลิตได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ดี ลักษณะการเชื่อมสูง ปริมาณไฮโดรเจนต่ำ และคุณสมบัติทางกลสูงเป็นปัจจัยที่ Selectarc เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สารตัวเติม และสามารถรับประกันได้