HVAC ประปาและสุขาภิบาล

ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมหรือในการติดตั้งภายในประเทศ การติดตั้งจำนวนมากใช้การทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

Selectarc มีผลิตภัณฑ์สารตัวเติมมากมายสำหรับ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) และภาคการประปาสุขาภิบาล:

การทำความร้อนและการระบายอากาศ

  • หน่วยเครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ;
  • การติดตั้งเครื่องทำความร้อน;
  • เครื่องทำความร้อนใต้พื้น ;
  • วงจรจ่ายน้ำ แก๊ส ไอน้ำ ...

 เครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็น

  • การติดตั้งเครื่องทำความเย็น
  • ตู้เย็นอุตสาหกรรมและในประเทศ
  • ห้องโดยสารเย็น;
  • เครื่องใช้ ;
  • เครื่องระเหย…