Olja & Gas, kemikalier och petrokemi

Den kemiska och petrokemiska industrin är en sektor som verkar i en farlig miljö med risker. Det är därför produkterna måste ha hög prestanda, för att ge bästa resultat under långa perioder.

Våra produkter är designade för att möta specifika behov, såsom korrosion, extrema temperaturer, etc.