ХВАЦ, водовод и санитарије

Било у индустрији или у кућним инсталацијама, многе инсталације користе грејање, климатизацију итд.

Селецтарц има широк спектар производа за пуњење за ХВАЦ (грејање, вентилацију и климатизацију) и санитарне водоводне секторе:

Грејање и вентилација

  • клима уређај;
  • измењивач топлоте ;
  • инсталација грејања;
  • подно грејање ;
  • дистрибутивни круг (вода, гас, пара) ...

 Клима, расхладни систем

  • расхладна инсталација;
  • индустријски и кућни фрижидер;
  • расхладна кабина;
  • уређај ;
  • испаривач…