HVAC, hidraulik dhe sanitar

Qoftë në industri apo në instalime shtëpiake, shumë instalime përdorin ngrohje, ajër të kondicionuar, etj.

Selectarc ka një gamë të gjerë produktesh mbushëse për sektorët HVAC (Ngrohja, Ventilimi dhe Kondicionimi) dhe hidraulika sanitare:

Ngrohja dhe ventilimi

  • njësi e ajrit të kondicionuar;
  • shkëmbyes nxehtësie;
  • instalimi i ngrohjes;
  • ngrohje me dysheme ;
  • qarku i shpërndarjes (ujë, gaz, avull) ...

 Kondicioner, sistem ftohjeje

  • instalimi i ftohjes;
  • frigorifer industrial dhe shtëpiak;
  • kabina frigoriferike;
  • pajisje ;
  • avullues…