Ekipi drejtues i Selectarc

Një komitet menaxhues i lidhur ngushtë

Ambicia e Selectarc është të ofrojë shërbimin më të mirë të mundshëm për klientët e saj dhe kjo kërkon një ekip të ngushtë menaxhues që ndan të njëjtin vizion dhe është i prirur të sfidojë dhe menaxhojë ekipin e tyre sa më mirë që të jetë e mundur.

Ekipi ynë menaxhues

Komiteti i menaxhimit të Selectarc

Jean-Pierre GEBHARDT
CEO
Jean-Francois Petitet
Drejtor i Operacioneve dhe Drejtori i Shitjeve dhe Marketingut
Benoit GAULARD
Menaxher i fabrikës së brazing dhe menaxher i logjistikës
Nicolas Schittly
Drejtues i fabrikës së saldimit
Klementina GJERMANE
Kontrolluesi i Menaxhimit
Firence PERRICHON
Drejtor teknik
Karine BARBIER
Drejtor i cilësisë
Isabelle MEUNIER
Menaxher i burimeve njerëzore
Stefan PROST
menaxher IT
Kristian LOMBART
Drejtor administrativ dhe financiar