Produktet dhe shërbimet tona

Grupi ynë e fokuson aktivitetin e tij në saldimin dhe ngjitjen e materialeve harxhuese të përdorura në të gjitha fushat e montimit, mirëmbajtjes dhe riparimit:

  • Bluzim metalesh mbushës;
  • Elektroda të veshura për saldim me hark;
  • Telat Mig / Tig (çelik standard, çelik inox, nikel, kobalt, alumin, titan, etj.;
  • Tela me bërthamë;

Falë fleksibilitetit dhe ekspertizës së ekipeve të saj të zhvillimit, Selectarc furnizon gjithashtu materiale harxhuese të prodhuara në përputhje me specifikimet teknike të klientëve ose në paketim të personalizuar.
 
Selectarc ofron gjithashtu shërbime pune me porosi në tregtinë e ekspertizës së tij (pastrim, tërheqje teli, mbështjellje, etj.) për klientët ndërkombëtarë dhe merr pjesë në projekte zhvillimi.
 
Mbarimi i sipërfaqes së telave Selectarc është i cilësisë së lartë falë sistemit të tij të pastrimit të telave “Grade Y”, telat e saldimit Selectarc garantojnë cilësinë e saldimeve dhe janë testuar dhe miratuar nga përdoruesit më të mëdhenj.