Bujqësi dhe agroushqim

Bujqësia dhe industria ushqimore

Në botën bujqësore, shumë pajisje janë nën stres të madh dhe janë subjekt i konsumimit nga gërryerja, erozioni, goditjet, fërkimi, etj. Çdo stres është i ndryshëm në varësi të llojit të tokës (ranore, argjilore, gurore), temperaturës, konsumit, etj.

Selectarc ka qenë në gjendje të zhvillojë produkte rimbushëse që plotësojnë secilën nga këto kërkesa specifike. Këto zgjidhje kundër konsumit rrisin jetëgjatësinë dhe performancën e pajisjeve.

Shembuj të pajisjeve për rimbushje:

  • parmendë,
  • thika,
  • priza me vida transporti,
  • thikat e kositëses,
  • thikat e kositëses,
  • çekiçët shtypës,
  • shkopinj daulle etj.