Rudniki, kamnolomi in cementarne

Selectarc je razvil celo vrsto varilnih izdelkov, specifičnih za vzdrževanje in popravilo opreme, ki se uporablja v teh panogah.

Izdelki Selectarc močno prispevajo k znižanju TCO (skupnih stroškov lastništva) opreme, torej k optimizaciji njihove stroškovne cene na proizvedeno tono.

Dobra obdelovalnost izdelka, visoke varilne lastnosti, nizka vsebnost vodika in visoke mehanske lastnosti so dejavniki, ki jih je Selectarc obvladal v svojih proizvodnih procesih polnil in jih je mogoče zagotoviti.