Ropa a plyn, chemikálie a petrochemické produkty

Chemický a petrochemický priemysel je sektor, ktorý pôsobí v nebezpečnom prostredí s rizikami. To je dôvod, prečo výrobky musia mať vysoký výkon, aby poskytovali najlepší výsledok po dlhú dobu.

Naše produkty sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické potreby, ako je korózia, extrémne teploty atď.