Kopalnie, kamieniołomy i cementownie

Selectarc opracował całą gamę produktów spawalniczych przeznaczonych do konserwacji i naprawy sprzętu używanego w tych branżach.

Produkty Selectarc w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia TCO (całkowitego kosztu posiadania) sprzętu, to znaczy optymalizacji ich ceny kosztowej na wyprodukowaną tonę.

Dobra urabialność produktu, dobre właściwości spawalnicze, niska zawartość wodoru i wysokie właściwości mechaniczne to czynniki, które Selectarc opanował w swoich procesach produkcji wypełniaczy i które można zagwarantować.