Energia

Przemysł jądrowy

Energia jądrowa stanowi około 12% światowej produkcji energii elektrycznej i 75% we Francji. Na całym świecie powstaje ponad 60 reaktorów (Chiny, Korea Południowa, Rosja, Wielka Brytania itd.).

Wiele części reaktora jądrowego musi być spawanych; w grę wchodzi obwód pierwotny, wytwornica pary i duża liczba stopów.

Wszelkie prace wykonywane w elektrowni jądrowej wymagają najwyższej staranności.
Wszystkie spawy wykonywane są z zachowaniem ścisłych zasad bezpieczeństwa. Produkty używane w procesie spawania muszą same być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. Nasze produkty spełniają te wysokie wymagania.

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół był zaangażowany w kilka dużych projektów, takich jak spawanie najnowszej generacji elektrowni jądrowych: EPR i ITER.

Od wielu lat współpracujemy z największymi operatorami jądrowymi. nie krępuj się skontaktuj się z Selectarc na każde żądanie, w dowolnym miejscu na świecie.