energi

Atomindustri

Kjernekraft utgjør rundt 12 % av verdens elektrisitetsproduksjon og 75 % i Frankrike. Mer enn 60 reaktorer er under bygging rundt om i verden (Kina, Sør-Korea, Russland, Storbritannia, etc.).

Mange deler av en atomreaktor må sveises; primærkretsen, dampgeneratoren og et stort antall legeringer er involvert.

Alt arbeid som utføres i et atomkraftverk krever den største forsiktighet.
Alle sveiser utføres i henhold til strenge sikkerhetsregler. Produktene som brukes i sveiseprosessen må selv være produsert i henhold til gjeldende standarder. Våre produkter oppfyller disse høye kravene.

Vårt høyt kvalifiserte team har vært involvert i flere store prosjekter, som sveising av siste generasjon kjernekraftverk: EPR og ITER.

Vi har jobbet med de største atomoperatørene i mange år. Føl deg fri til å kontakt Selectarc for enhver forespørsel, hvor som helst i verden.