Olje og gass, kjemikalier og petrokjemikalier

Kjemisk og petrokjemisk industri er en sektor som opererer i et farlig miljø med risiko. Det er derfor produktene må ha høy ytelse, for å gi det beste resultatet over lengre perioder.

Våre produkter er designet for å møte spesifikke behov, som korrosjon, ekstreme temperaturer, etc.