Mijnen, steengroeven en cementfabrieken

Selectarc heeft een hele reeks lasproducten ontwikkeld die specifiek zijn voor het onderhoud en de reparatie van apparatuur die in deze industrieën wordt gebruikt.

Selectarc-producten dragen in hoge mate bij aan het verlagen van de TCO (Total Cost of Ownership) van apparatuur, dat wil zeggen het optimaliseren van de kostprijs per geproduceerde ton.

Goede verwerkbaarheid van het product, hoge laseigenschappen, laag waterstofgehalte en hoge mechanische eigenschappen zijn factoren die Selectarc beheerst in zijn productieprocessen voor vulproducten en die kunnen worden gegarandeerd.