ნავთობი და გაზი, ქიმიკატები და ნავთობქიმიკატები

ქიმიური და ნავთობქიმიური მრეწველობა არის სექტორი, რომელიც მუშაობს სახიფათო გარემოში რისკებით. სწორედ ამიტომ, პროდუქტებს უნდა ჰქონდეთ მაღალი ეფექტურობა, რათა უზრუნველყონ საუკეთესო შედეგი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

ჩვენი პროდუქტები შექმნილია კონკრეტული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, როგორიცაა კოროზია, ექსტრემალური ტემპერატურა და ა.შ.