მონაცემთა ფურცლები

ტექნიკური_მონაცემთა ფურცლები_FCAW-EN
ტექნიკური მონაცემების ცხრილები FCAW EN
ტექნიკური
ტექნიკური მონაცემების შედუღების ელექტროდები EN
ტექნიკური_მონაცემთა ფურცლები_TIG_EN
ტექნიკური მონაცემების ცხრილები TIG EN
ტექნიკური_მონაცემთა ფურცლები_MIG_EN
ტექნიკური მონაცემების ცხრილები MIG EN
ტექნიკური_მონაცემთა ფურცლები_FCAW-EN
ტექნიკური მონაცემების ცხრილები FCAW EN
ტექნიკური_ფურცლები_TIG_FR
TIG FR ტექნიკური მონაცემების ფურცლები
ტექნიკური_ფურცლები_ელექტროდები_FR
FR ელექტროდის მონაცემთა ფურცლები
მონაცემთა_ფურცლები_შენადნობები_თითბერი_FR
სპილენძის შენადნობები მონაცემთა ფურცლები
მონაცემთა_ფურცლები_შენადნობები_სპილენძი_ფოსფორი_ვერცხლი_EN
სპილენძის ფოსფორის ვერცხლის შენადნობები მონაცემთა ფურცლები
მონაცემთა_ფურცლები_შენადნობები_სპილენძი_ფოსფორი_ოთხი_EN
სპილენძის ფოსფორის შენადნობები მონაცემთა ფურცლები - ღუმელი
მონაცემთა_ფურცლები_შენადნობები_სპილენძი_ფოსფორი_FR
სპილენძის ფოსფორის შენადნობები მონაცემთა ფურცლები
ვერცხლის_შენადნობები_ტექნიკური_ფურცლები_FR
ვერცხლის შენადნობები მონაცემთა ფურცლები
ტექნიკური_ფურცლები_ალუმინის_შენადნობები_FR
ალუმინის შენადნობების მონაცემთა ფურცლები