უსაფრთხოების მონაცემები

უსაფრთხოების მონაცემთა ცხრილის (SDS) ჩამოსატვირთად, გაგზავნეთ თქვენი მოთხოვნა ამ მისამართზე: FDS-MSDS@selectarc.com