HVAC, vodovod i sanitarije

Bilo u industriji ili u kućnim instalacijama, mnoge instalacije koriste grijanje, klimatizaciju itd.

Selectarc ima široku paletu proizvoda za punjenje za HVAC (grijanje, ventilaciju i klimatizaciju) i sanitarne vodovodne sektore:

Grijanje i ventilacija

  • klima uređaj;
  • izmjenjivač topline ;
  • instalacija grijanja;
  • podno grijanje;
  • distribucijski krug (voda, plin, para) ...

 Klima, rashladni sustav

  • instalacija za hlađenje;
  • industrijski i kućni hladnjak;
  • rashladna kabina;
  • aparat ;
  • isparivač…