نفت و گاز، مواد شیمیایی و پتروشیمی

صنعت شیمی و پتروشیمی بخشی است که در محیطی خطرناک و پرخطر فعالیت می کند. به همین دلیل است که محصولات باید عملکرد بالایی داشته باشند تا بهترین نتیجه را در دوره های طولانی ارائه دهند.

محصولات ما برای رفع نیازهای خاص مانند خوردگی، دماهای شدید و غیره طراحی شده اند.