Energia

Tuumatööstus

Tuumaenergia moodustab umbes 12% maailma elektritoodangust ja 75% Prantsusmaal. Üle maailma (Hiinas, Lõuna-Koreas, Venemaal, Ühendkuningriigis jne) ehitatakse üle 60 reaktori.

Paljud tuumareaktori osad tuleb keevitada; kaasatud on primaarahel, aurugeneraator ja suur hulk sulameid.

Kõik tuumajaamas tehtavad tööd nõuavad ülimat hoolt.
Kõik keevisõmblused tehakse vastavalt rangetele ohutusreeglitele. Keevitusprotsessis kasutatavad tooted peavad ise olema valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele. Meie tooted vastavad neile kõrgetele nõudmistele.

Meie kõrgelt kvalifitseeritud meeskond on osalenud mitmes suuremas projektis, näiteks uusima põlvkonna tuumaelektrijaamade keevitamises: EPR ja ITER.

Oleme teinud koostööd suurimate tuumaoperaatoritega juba aastaid. julgelt võtke ühendust Selectarciga iga taotluse jaoks kõikjal maailmas.