Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χημικά και πετροχημικά

Η χημική και πετροχημική βιομηχανία είναι ένας κλάδος που λειτουργεί σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον με κινδύνους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα προϊόντα πρέπει να έχουν υψηλή απόδοση, προκειμένου να παρέχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως διάβρωση, ακραίες θερμοκρασίες κ.λπ.