Petroli i gas, productes químics i petroquímics

La indústria química i petroquímica és un sector que opera en un entorn perillós amb riscos. És per això que els productes han de tenir un alt rendiment, per tal de proporcionar el millor resultat durant llargs períodes.

Els nostres productes estan dissenyats per cobrir necessitats específiques, com ara corrosió, temperatures extremes, etc.