Energia

Indústria nuclear

L'energia nuclear representa al voltant del 12% de la producció mundial d'electricitat i el 75% a França. Més de 60 reactors estan en construcció a tot el món (Xina, Corea del Sud, Rússia, Regne Unit, etc.).

Moltes parts d'un reactor nuclear s'han de soldar; hi intervenen el circuit primari, el generador de vapor i un gran nombre d'aliatges.

Tots els treballs que es realitzen en una central nuclear requereixen la màxima cura.
Totes les soldadures es realitzen d'acord amb estrictes normes de seguretat. Els productes utilitzats en el procés de soldadura s'han de fabricar d'acord amb les normes vigents. Els nostres productes compleixen aquestes altes exigències.

El nostre equip altament qualificat ha participat en diversos grans projectes, com ara la soldadura de centrals nuclears d'última generació: EPR i ITER.

Fa molts anys que treballem amb els majors operadors nuclears. ets lliure de contacteu amb Selectarc per a qualsevol petició, a qualsevol part del món.