Els nostres productes i serveis

El nostre grup centra la seva activitat en els consumibles de soldadura i soldadura forta utilitzats en totes les àrees de muntatge, manteniment i reparació:

  • Soldadura de metalls d'aportació;
  • Elèctrodes recoberts per a la soldadura per arc;
  • Cables Mig / Tig (acers estàndard, acer inoxidable, níquel, cobalt, alumini, titani, etc.);
  • Filferros amb nucli;

Gràcies a la seva flexibilitat i l'experiència dels seus equips de desenvolupament, Selectarc també subministra consumibles fabricats d'acord amb les especificacions tècniques dels clients o en embalatges personalitzats.
 
Selectarc també ofereix serveis de treball personalitzat en els seus oficis especialitzats (neteja, trefilatge, bobinat, etc.) per a clients internacionals i participa en projectes de desenvolupament.
 
L'acabat superficial dels filferros Selectarc és d'alta qualitat gràcies al seu sistema de neteja de filferro "Grau Y", els filferros de soldadura Selectarc garanteixen la qualitat de les soldadures i han estat provats i homologats pels usuaris més grans.