HVAC, vodovod i sanitarije

Bilo u industriji ili u kućnim instalacijama, mnoge instalacije koriste grijanje, klimatizaciju itd.

Selectarc ima široku paletu proizvoda za punjenje za HVAC (grijanje, ventilaciju i klimatizaciju) i sanitarne vodovodne sektore:

Grijanje i ventilacija

  • klima uređaj;
  • izmjenjivač topline ;
  • instalacije grijanja;
  • podno grijanje ;
  • distributivni krug (voda, plin, para)...

 Klima, rashladni sistem

  • rashladna instalacija;
  • industrijski i kućni frižider;
  • rashladna kabina;
  • aparat ;
  • isparivač…