Energija

Nuklearna industrija

Nuklearna energija predstavlja oko 12% svjetske proizvodnje električne energije i 75% u Francuskoj. Više od 60 reaktora je u izgradnji širom svijeta (Kina, Južna Koreja, Rusija, Velika Britanija, itd.).

Mnogi dijelovi nuklearnog reaktora moraju biti zavareni; uključeni su primarni krug, generator pare i veliki broj legura.

Svi radovi koji se obavljaju u nuklearnoj elektrani zahtijevaju najveću pažnju.
Svi zavari se izvode u skladu sa strogim sigurnosnim pravilima. Proizvodi koji se koriste u procesu zavarivanja moraju sami biti proizvedeni u skladu sa važećim standardima. Naši proizvodi ispunjavaju ove visoke zahtjeve.

Naš visokokvalificirani tim bio je uključen u nekoliko velikih projekata, kao što je zavarivanje najnovije generacije nuklearnih elektrana: EPR i ITER.

Već dugi niz godina radimo sa najvećim nuklearnim operaterima. osjećaj se slobodno da kontaktirajte Selectarc za svaki zahtev, bilo gde u svetu.