Нефт и газ, химикали и нефтохимикали

Химическата и нефтохимическата промишленост е сектор, който работи в опасна среда с рискове. Ето защо продуктите трябва да имат висока производителност, за да осигурят най-добрия резултат за дълги периоди.

Нашите продукти са проектирани да отговарят на специфични нужди, като корозия, екстремни температури и др.