ОВК, ВиК и санитария

Независимо дали в промишлеността или в домашните инсталации, много инсталации използват отопление, климатизация и т.н.

Selectarc разполага с широка гама от пълнители за ОВК (отопление, вентилация и климатизация) и санитарен водопровод:

Отопление и вентилация

  • климатик;
  • топлообменник ;
  • отоплителна инсталация;
  • подово отопление;
  • разпределителна верига (вода, газ, пара) ...

 Климатик, хладилна система

  • хладилна инсталация;
  • индустриален и домашен хладилник;
  • хладилна кабина;
  • уред ;
  • изпарител…