енергия

Ядрена индустрия

Ядрената енергия представлява около 12% от световното производство на електроенергия и 75% във Франция. Повече от 60 реактора се строят по целия свят (Китай, Южна Корея, Русия, Обединеното кралство и др.).

Много части от ядрен реактор трябва да бъдат заварени; участват първи контур, парогенераторът и голям брой сплави.

Всяка работа, извършена в атомна електроцентрала, изисква най-голямо внимание.
Всички заварки се извършват при спазване на строги правила за безопасност. Самите продукти, използвани в процеса на заваряване, трябва да бъдат произведени в съответствие с действащите стандарти. Нашите продукти отговарят на тези високи изисквания.

Нашият висококвалифициран екип е участвал в няколко големи проекта, като например заваряването на последно поколение атомни електроцентрали: EPR и ITER.

От много години работим с най-големите ядрени оператори. чувствай се свободен да свържете се с Selectarc за всяка заявка, навсякъде по света.