Mədənlər, karxanalar və sement zavodları

Selectarc bu sənayelərdə istifadə olunan avadanlıqların saxlanması və təmiri üçün xüsusi qaynaq məhsullarının bütün çeşidini işləyib hazırlayıb.

Selectarc məhsulları avadanlığın TCO-nun (Total Cost of Sahibkarlıq) azaldılmasına, yəni istehsal olunan ton üçün onların maya dəyərinin optimallaşdırılmasına böyük töhfə verir.

Məhsulun yaxşı işləmə qabiliyyəti, yüksək qaynaq xüsusiyyətləri, aşağı hidrogen tərkibi və yüksək mexaniki xüsusiyyətlər Selectarc-ın doldurucu məhsul istehsal proseslərində mənimsədiyi və zəmanət verilə biləcəyi amillərdir.